معنی و ترجمه کلمه تبدیل به موسسه کردن به انگلیسی تبدیل به موسسه کردن یعنی چه

تبدیل به موسسه کردن

institutionalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها