معنی و ترجمه کلمه تبدیل به نمک کردن به انگلیسی تبدیل به نمک کردن یعنی چه

تبدیل به نمک کردن

salify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها