معنی و ترجمه کلمه تبدیل به هیبت گرگ در اثر جادو و غیره به انگلیسی تبدیل به هیبت گرگ در اثر جادو و غیره یعنی چه

تبدیل به هیبت گرگ در اثر جادو و غیره

lycanthropy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها