معنی و ترجمه کلمه تبدیل به پپتن کردن به انگلیسی تبدیل به پپتن کردن یعنی چه

تبدیل به پپتن کردن

peptonize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها