طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تبدیل به کف کردن به انگلیسی تبدیل به کف کردن یعنی چه

تبدیل به کف کردن

scorify

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها