معنی و ترجمه کلمه تبدیل به گاز یا بخار شدن به انگلیسی تبدیل به گاز یا بخار شدن یعنی چه

تبدیل به گاز یا بخار شدن

gasify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها