معنی و ترجمه کلمه تبدیل جرم به نیرو در تبادلات اتمى یک عنصر به انگلیسی تبدیل جرم به نیرو در تبادلات اتمى یک عنصر یعنی چه

تبدیل جرم به نیرو در تبادلات اتمى یک عنصر

atomic energy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها