طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تبدیل جرم به نیرو در تبادلات اتمى یک عنصر به انگلیسی تبدیل جرم به نیرو در تبادلات اتمى یک عنصر یعنی چه

تبدیل جرم به نیرو در تبادلات اتمى یک عنصر

atomic energy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها