معنی و ترجمه کلمه تبدیل جسمى به جسم دیگر به انگلیسی تبدیل جسمى به جسم دیگر یعنی چه

تبدیل جسمى به جسم دیگر

transubstantiation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها