معنی و ترجمه کلمه تبدیل عنصرى بعنصر دیگرى به انگلیسی تبدیل عنصرى بعنصر دیگرى یعنی چه

تبدیل عنصرى بعنصر دیگرى

transmutation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها