معنی و ترجمه کلمه تبدیل هیئت به انگلیسی تبدیل هیئت یعنی چه

تبدیل هیئت

transiguration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها