معنی و ترجمه کلمه تبدیل کردن خون شریانى به وریدى به انگلیسی تبدیل کردن خون شریانى به وریدى یعنی چه

تبدیل کردن خون شریانى به وریدى

arterialize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها