طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تبدیل به انگلیسی تبدیل یعنی چه

تبدیل

alteration
commutation
conversion
reduction
reductional
transformation
transmutation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها