طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تبرزین جنگى به انگلیسی تبرزین جنگى یعنی چه

تبرزین جنگى

poleax
poleaxe

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها