طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تبریک گفتن به انگلیسی تبریک گفتن یعنی چه

تبریک گفتن

congratulate
gratulate
greet

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها