طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تبر چنگال دار به انگلیسی تبر چنگال دار یعنی چه

تبر چنگال دار

claw hatchet

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها