طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تبعه به انگلیسی تبعه یعنی چه

تبعه

national
vassal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها