معنی و ترجمه کلمه تبعید شده به انگلیسی تبعید شده یعنی چه

تبعید شده

deportee
dp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها