طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تبعید کردن به انگلیسی تبعید کردن یعنی چه

تبعید کردن

abandon
banish
deport
displace
exile
expatriate
extrude
proscribe

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها