طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تبعیض آمیز به انگلیسی تبعیض آمیز یعنی چه

تبعیض آمیز

discriminatory
prejudicial
prejudicious

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها