معنی و ترجمه کلمه تبلیغ دینى به انگلیسی تبلیغ دینى یعنی چه

تبلیغ دینى

proselytism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها