معنی و ترجمه کلمه تب بر به انگلیسی تب بر یعنی چه

تب بر

febrifugal
febrifuge
refrigerant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها