معنی و ترجمه کلمه تب خال به انگلیسی تب خال یعنی چه

تب خال

herpes simplex

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها