معنی و ترجمه کلمه تب دار کردن به انگلیسی تب دار کردن یعنی چه

تب دار کردن

fever

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها