طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تب راجعه به انگلیسی تب راجعه یعنی چه

تب راجعه

relapsing fever
tick fever

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها