معنی و ترجمه کلمه تب عرق گز به انگلیسی تب عرق گز یعنی چه

تب عرق گز

miliaria

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها