معنی و ترجمه کلمه تب نوبه به انگلیسی تب نوبه یعنی چه

تب نوبه

ague
paludism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها