معنی و ترجمه کلمه تب به انگلیسی تب یعنی چه

تب

fever
pyrexia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها