طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تثبیت قیمت توسط دولت براى حمایت کالا به انگلیسی تثبیت قیمت توسط دولت براى حمایت کالا یعنی چه

تثبیت قیمت توسط دولت براى حمایت کالا

price support

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها