معنی و ترجمه کلمه تجارتى به انگلیسی تجارتى یعنی چه

تجارتى

commercial
mercantile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها