طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تجارت ذغال به انگلیسی تجارت ذغال یعنی چه

تجارت ذغال

colliery

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها