معنی و ترجمه کلمه تجارت ساحلى به انگلیسی تجارت ساحلى یعنی چه

تجارت ساحلى

cabotage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها