معنی و ترجمه کلمه تجارت مخاطره آمیز به انگلیسی تجارت مخاطره آمیز یعنی چه

تجارت مخاطره آمیز

adventure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها