معنی و ترجمه کلمه تجارت ناموس به انگلیسی تجارت ناموس یعنی چه

تجارت ناموس

white slave

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها