معنی و ترجمه کلمه تجانس به انگلیسی تجانس یعنی چه

تجانس

congruence
congruency
congruity
homogeneity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها