طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تجاهل کردن به انگلیسی تجاهل کردن یعنی چه

تجاهل کردن

blink
connive
evade
ignore

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها