معنی و ترجمه کلمه تجاوز به عصمت به انگلیسی تجاوز به عصمت یعنی چه

تجاوز به عصمت

abusive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها