طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تجاوز به انگلیسی تجاوز یعنی چه

تجاوز

aggression
agression
assault
belligerence
belligerency
encroachment
infringement
offence
offense
overrun
transgression
trepass
violation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها