طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تجدید نظر کردن به انگلیسی تجدید نظر کردن یعنی چه

تجدید نظر کردن

reconsider
revise

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها