معنی و ترجمه کلمه تجدید نظر به انگلیسی تجدید نظر یعنی چه

تجدید نظر

reconsideration
review
revisal
revision

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها