طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تجرد به انگلیسی تجرد یعنی چه

تجرد

abstraction
bachelorhood
celibacy
immaterialism
incorporeity
philosophy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها