طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تجمل به انگلیسی تجمل یعنی چه

تجمل

frill
luxe
pomp

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها