طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تحت اثر قوه شهوانى قرار گرفته به انگلیسی تحت اثر قوه شهوانى قرار گرفته یعنی چه

تحت اثر قوه شهوانى قرار گرفته

cathectic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها