معنی و ترجمه کلمه تحت تاثیر برق قرار دادن به انگلیسی تحت تاثیر برق قرار دادن یعنی چه

تحت تاثیر برق قرار دادن

electrify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها