معنی و ترجمه کلمه تحت تعقیب قانونى قرار دادن به انگلیسی تحت تعقیب قانونى قرار دادن یعنی چه

تحت تعقیب قانونى قرار دادن

pursue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها