طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تحلیل کننده تفاضلى به انگلیسی تحلیل کننده تفاضلى یعنی چه

تحلیل کننده تفاضلى

differential analyzer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها