معنی و ترجمه کلمه تخلیه کننده به انگلیسی تخلیه کننده یعنی چه

تخلیه کننده

tipper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها