طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تخمیر کننده به انگلیسی تخمیر کننده یعنی چه

تخمیر کننده

fermentative
zymogenic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها