معنی و ترجمه کلمه تربیت مجدد به انگلیسی تربیت مجدد یعنی چه

تربیت مجدد

reeducation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها