معنی و ترجمه کلمه ترتیب مبسوط به انگلیسی ترتیب مبسوط یعنی چه

ترتیب مبسوط

expandede order

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها