معنی و ترجمه کلمه ترسو به انگلیسی ترسو یعنی چه

ترسو

bashful
caitiff
chicken
chicken livered
chickenhearted
daff
faint-hearted
goosey
goosy
gunshy
lily livered
meticulous
pavid
pigeon
pigeonhearted
poltroonish
poor spirited
pusillanimous
recreant
shamefaced
shamefast
آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها